InicioDEPORTESO Xulgado aproba modificar o convenio do Real Club Deportivo cos seus...

O Xulgado aproba modificar o convenio do Real Club Deportivo cos seus acredores para asegurar a súa viabilidade

Publicada o

Por europapress

A maxistrada do Xulgado do Mercantil número 2 da Coruña aprobou a modificación do convenio proposta polo Real Club Deportivo da Coruña S.L., cos efectos establecidos na Lei Concursal, entre eles o cesamento da administración concursal, que deberá render contas no prazo dun mes desde a firmeza da sentenza, unha vez que, transcorridos dous anos, o concursado poderá presentar unha proposta de modificación do convenio.

O Xulgado modifica o concurso para darlle ao club a oportunidade de negociar a débeda restante, tendo en conta que aínda quedan 13 millóns de euros pendentes, e na reunión anterior aprobouse un préstamo de Abanca ao Club por 17 millóns.
A idea que ten o club é saír do concurso de acreedores canto antes (porque na Liga Profesional afectaría moito ao límite salarial)  e para iso quere ofrecer aos acredores a posibilidade de cobrar todo o que teñan en man, dun golpe, se aceptan unha rebaixa. unha quita, do 20%.

O cambio persegue “evitar o incumprimento do convenio vixente polos insuficientes ingresos da sociedade, debido a que desde fai catro anos non compite en competicións oficiais profesionais”, así como “asegurar definitivamente a viabilidade da sociedade e unha mellor e máis rápida satisfacción aos acredores”.

A xuíza, ademais, indica que se tivo en consideración a disposición mostrada polo accionista maioritario do Real Club Deportivo — Abanca — “de prestar o financiamento suficiente para o cumprimento do convenio resultante tras a modificación”.

Segundo conta nun decreto do pasado 8 de marzo, 41 acredores concursais, que representan un pasivo ordinario de 6.063.390 euros, é dicir, o 52,812 % do devandito pasivo ordinario, votaron a favor da proposta de modificación, que non contou con ningún voto en contra.

ARGUMENTOS

Na resolución, a maxistrada sinala que a sentenza aprobando o convenio proposto pola sociedade en concurso de acredores ditouse o 5 de febreiro de 2014, polo que transcorreron máis de dous anos da súa vixencia.

Ademais, sostén que se infere que “a permanencia do club durante catro tempadas na terceira das categorías do fútbol ocasionou que os seus ingresos non sexan suficientes para atender os pagos comprometidos no convenio e os que se deveñan en cada exercicio”.

Tamén que “a viabilidade do cumprimento do convenio garántese co compromiso do seu principal accionista, Abanca, de dotar ao club dos fondos necesarios para cumprir con todos os compromisos que se adquiren en virtude do novo convenio”.

Na mesma liña, destaca que o Deportivo acompañou á solicitude de modificación “a relación dos créditos concursais satisfeitos, dos que estivesen pendentes de pago e daqueles que, devengados ou sendo contraídos durante o período de cumprimento do convenio, non fosen satisfeitos, xunto cun inventario dos seus bens e dereitos, un plan de viabilidade e un plan de pagos”.

“O RCDC ha ido cumprindo o estipulado no convenio ata a data, abonando os sucesivos prazos de pago na forma e condicións establecidos no mesmo”. Na resolución, afirma que, desde a perspectiva do interese dos acredores, a opción da modificación do convenio é “máis favorable que a liquidación da sociedade e, mesmo, que o cumprimento do propio primitivo convenio”. A sentenza non é firme e cabe recurso.

Máis novas

Parece doado, pero non o é

ÚLTIMAS

Homenaxe do PPdeG a Luísa Villalta coa presenza da nai, a irmá e un sobriño

O PPdeG celebrou este sábado un acto na Coruña polas Letras Galegas no que reivindicou...

Sabías que Pablo Picasso se estreou como retratista na Coruña?

Pablo Ruiz Picasso era un neno de 9 anos cando chegou á Coruña, aló...

A Coruña homenaxea a Luísa Villalta, “activista polo idioma” e muller “comprometida”

Autoridades e familiares de Luísa Villalta reivindicaron a obra e a figura da escritora...

Coruña homenaxea a Luísa Villalta, a poeta da ‘Cidade Alta’

Galicia celebra un ano máis a festa da súa lingua e das súas letras. A...